Bidragsytere

ALTERNATIVE ROM

Abigail deVille (US), Invisibility Blues, Installasjon, 2016. Foto: Ginevra Shay. K.E.

Abigail deVille (US)

Abigail deVilles arbeid handler om tap, forflytning, utholdenhet og styrke. Hun arbeider med skulptur og stedsspesifikke installasjoner som fungerer som provisoriske monumenter. deVille opererer i krysningsfeltet mellom kunst, historie og arkeologi. Hun henter sitt materiale fra lokalhistorie og litteratur, og tar i bruk søppel og avfall som materiale. Til M9 arbeider hun med den industrielle historien til Moss, og tar utgangspunkt i et av husene som rives i forbindelse med utvidelse av havnen og nytt dobbeltspor for togtrafikken gjennom byen.

Utstilling

Galleri F15

Atelier Cyberspace (DK), Untitled. Collage 1968-1970. Carsten Hoff.

Atelier Cyberspace (DK)

Atelier Cyberspace, er et samarbeid mellom kunstneren Susanne Ussing (1940-1998) og arkitekten Carsten Hoff (1934-). De to var pionerer i å forestille seg hvordan kybernetikk og datamaskiner kunne brukes som kreative redskaper for å gi ny form til rom for mennesker. De oppfant ordet cyberspace for å beskrive arkitektoniske prosjekter hvor dataprogrammering skapte en ny, visjonær form for bolig hvor ulikhet heller enn uniformering ble satt i høysetet.

Utstilling

Galleri F15

Búi Aðalsteinsson, Fly Factory. Rustfritt stål, glassfiber, elektrisk lys, jord, planter, svarte soldat fluer, larver og larve paté, 170x150x 80cm, 2014. K.E.

Búi Aðalsteinsson (IS)

Búi Aðalsteinsson arbeider med insekter. Han er opptatt av å skape bærekraftige systemer for matproduksjon i en mulig fremtidig overbefolket verden. For ham er insekter nøkkelen til produksjon av proteiner og en ressurs som ikke forstyrrer jordens rikdom. Insekter trenger lite vann og kan livnære seg av menneskeavføring. Búis oppfinnelse kan tilpasses et skandinavisk fremtidskjøkken så vel som et bemannet romskip i verdensrommet.

Utstilling

Galleri F15

H.R. Giger with Friend. 60-tallet. Foto: ukjent. H.R. Giger Museum.

H.R. Giger (CH)

Hans Ruedi Giger (1940-2014) er, kan hende, best kjent for å ha skapt en av filmhistoriens mest særmerkede vesener ‒ Alien. Hans arbeid innen møbeldesign og skulptur er mindre utforsket. I M9 presenteres en tidligere usett konstellasjon av Gigers kreasjoner, hentet fram fra arkivene.

Utstilling

Kunsthall

Jenna Sutela, Gut-Machine Poetry. 2017. Foto: Mikko Gaestel, K.E.

Jenna Sutela (FI)

Jenna Sutelas installasjoner, tekst- og lyd-performancer identifiserer og reagerer på prekære sosiale og materielle øyeblikk, ofte med tilknytning til teknologi. Nylig har hun utforsket høyst komplekse biologiske systemer og datasystemer, som i siste instans er ugjenkjennelige og alltid på vei til å bli noe nytt. Hennes to arbeider i M9 er stedsspesifikke og basert på ord og levende materialer.

NOVELLE

Johannes Heldén, Encyclopedia. Tekst, 2015-2016, K.E.

Johannes Heldén (SE)

Johannes Heldén er en billedkunstner, poet og musiker som tar i bruk samtidig transmedieestetikk. I sitt arbeid utforsker han kunstig intelligens, økologi, poesi, science fiction, subjektiv bevissthet og interaktive, narrative strukturer. Dette er inngansportaler til hans utforsking av aktuelle kritiske diskusjoner om eksistens på jorden ‒ i bred forstand, i dag og i fremtiden.

ALTERNATIVE ROM

John Duncan, Scare. 1976, Foto. K.E.

John Duncan (US)

Inspirert av den eksperimentelle musikk-scenen og den performative linjen innen konseptkunst, har John Duncan utviklet en vidtfavnende tverrfaglig produksjon siden tidlig 1970-tallet, som inkluderer performance, installasjoner, film og ikke minst musikk. Felles for hans arbeider er en eksperimentell tilnærming og en dedikasjon til å gå utover det forventede, det gjenkjennelige og det trygge. Han søker å utfordre menneskesinnet, vårt følelsesliv og vår fornuft.

ALTERNATIVE ROM

Jone Kvie, Untitled (Carrier). 2006, Billakk på bronse. Foto: Anders Sune Berg. K.E.

Jone Kvie (NO)

Jone Kvie etterligner naturens krefter og det naturlige drama fra verdensrommet i sine installasjoner. I arbeidet Carrier, en bronseskulptur av en knelende astronaut, setter Kvie spørsmålstegn ved møtet mellom mennesket og universets uendelighet. Blir vi maktesløse og fryktsomme eller bøyer vi oss for noe som er større enn oss selv?

Utstilling

Kunsthall

Jussi Kivi, Moonwoods. 2017, Detalj av en installasjon. K.E.

Jussi Kivi (FI)

Jussi Kivis arbeid har sin rot i empirisk utforskning av randsoner, som underjordiske tuneller og huler, eller forlatte militærbaser. Kivi kontemplerer vårt naturmiljøs økende forfall. Hans arbeider gir uttrykk for idéen om solastalgi, en tilstand av eksistensiell ulykke og fremmedgjøring fra ens mest umiddelbare omgivelser på grunn av klimaendring.

PERFORMANCE

Kapwani Kiwanga, AFROGALACTICA: A brief history of the future. Performance: live reading with video projection, 2012 - Ongoing. Courtesy the artist and Galerie Tanja Wagner, Berlin.

Kapwani Kiwanga (CAN)

I performance-serien Afrogalactica opptrer Kapwani Kiwanga i rollen som en antropolog fra fremtiden. I rollen reflekterer hun over afrofuturismen og dens betydning for utviklingen av den fremtidige Romfartsorganisasjonen for Afrikas forente stater i 2058. Hun bruker arkivmateriale fra fortiden for å projisere en science fiction-fremtid. Forskning innen antropologi, litteratur og arkiv ligger nær hjertet i Kiwangas arbeid. Hun blander med vilje sammen sannhet og fiksjon for å destabilisere hegemoniske narrativer, og skape rom hvor marginale diskurser kan trives.

Utstilling

Galleri F15

Kjersti Vetterstad, No Maps for These Territories. 2012, Video, 07:47 min . K.E.

Kjersti Vetterstad (NO)

Kjersti Vetterstads kunstneriske praksis beveger seg mellom medier, som installasjon, video, lyd, performance, skulptur og film. I sentrum for hennes arbeid er mennesket, med alle sine kompleksiteter. I No Maps for These Territories blir seeren invitert med i en intim samtale mellom to sjeler som synes å være adskilt av et mørkt univers av stjerner, planeter og et endeløst tomt rom.

Utstilling

Galleri F15

Levi van Veluw, Workspace II. 2016, Valnøttre, svart blekk, kull, 103×140×65cm. K.E.

Levi Van Veluw (NL)

Levi Van Veluw arbeider tverrfaglig inspirert av spekulative fiksjoner som omtaler ting som er teoretisk, men ikke fysisk mulige i en vitenskapelig virkelighet. Hans mørke kafklignende bilder og geometriske strukturer ligner fragmenter av et alternativt univers som synes å være styrt av et eneveldig byråkrati, som fremstår som fjernt men likevel nært.

Utstilling

Kunsthall

Linda Persson, Opalstone. 2017
, Stillbilde fra video. K.E

Linda Persson (SE)

Linda Perssons arbeider starter ofte med et fysisk møte med et landskap eller et sted. I M9 viser hun en installasjon formet av tre års forskning i ørkenen i den australske outback. Arbeidet er inspirert av de historiske, kulturelle og mytologiske kontekstene som omgir urbefolkningsland og gruveindustri, dypt forbundet med utviklingen av digital teknologi og dens immaterielle effekt. Hennes opptak og performance i ørkenen blir gjengitt digitalt og konstruerer derved et brudd med det virkelige ved hjelp av gjentagelser og tillagede bilder.

Utstilling

Galleri F 15

Mediated Matter, Synthetic Apiary. Honeybee hive installation in the Synthetic Apiary environment, 2016. Foto: The Mediated Matter Group.

Mediated Matter (US)

Gruppen Mediated Matter fokuserer på natur-inspirert design og design-inspirert natur. De driver forskning i skjæringspunktet mellom datadrevet design, digital fabrikkering, materialvitenskap og syntetisk biologi. Gruppen bruker sin kunnskap til å designe på ulike nivåer fra mikroskala til bygningsskala. Mediated Matter søker å etablere nye former for design og nye prosesser innen materialpraksis i skjæringspunktet mellom informatikk, materialteknologi, design og økologi, med brede anvendelsesområder på tvers av flere felt og nivåer av skala.

Utstilling

Kunsthall

Museum of Nonhumanity, Instalasjon på Suvilahti, Helsinki, 2016. Foto: Terike Haapoja, Museum of Nonhumanity.

Museum of Nonhumanity (FI)

Museum of Nonhumanity presenterer den historiske utviklingen av skillet mellom mennesker og andre dyr, og hvordan denne imaginære grensen har vært brukt til å undertrykke mennesker og ikke-menneskelige skapninger. Å erklære en gruppe for å være ikke-mennesker eller undermennesker har opp gjennom historien vært et effektivt redskap for å rettferdiggjøre slaveri, undertrykkelse og folkemord. Motsatt, har menneskenes adskillelse fra andre arter åpnet veien for misbruk av naturressurser og av andre dyr. Museum of Nonhumanity ble lansert av History of Others, et samarbeid mellom skribenten Laura Gustafsson og den visuelle kunstneren Terike Haapoja.

ALTERNATIVE ROM

Olga Bergmann and Anna Hallin, The Pink Era. Stedsspesifikk installasjon i kystbyen Garður, Island, betong, tre, strenger, jord, 2012. K.E.

Olga Bergmann & Anna Hallin (IS)

Olga Bergmann og Anna Hallins samarbeidsprosjekter fokuserer på biologi, genetikk og økosystemer. De stiller spørsmålstegn ved alle kartlegginger og katalogiseringer av jordas evolusjon opp gjennom historien og stiller seg kritiske til vitenskapen av i dag. Deres arbeider er forskningsbaserte fiksjonsnarrativer ikledt en kappe av fakta, som tar opp spekulative fremtider så vel som alternative fortider.

Utstilling

Galleri F15

Patricia Piccinini, Atlas, silikon, glassfiber, menneskehår, billakk, 84x54x50cm, 2012. K.E.

Patricia Piccinini (AU)

Den sjokkerende anatomien til Patricia Piccininis skulpturer gir oss et glimt av en mulig fremtid hvor biotekniske manipulasjoner synes å ha tatt helt overhånd. Hennes slående realistiske vesener av kjøtt og blod er enda ufødte frankensteinyngeler. Som sådanne konfronterer de vår samtids vitenskap, stiller spørsmålstegn ved grensen mellom kreasjoner og manipulasjoner og provoserer fram en estetikk av organiske former.

Utstilling

Kunsthall

Patrick Jackson, House of Double. Detalj av stedsspesifikk installasjon, 2011. K.E.

Patrick Jackson (US)

Patrick Jackson arbeider med stedsspesifikk kunst. Han går i direkte kommunikasjon med arkitektoniske og sosiale omgivelser og skaper installasjoner, skulpturer og object trouve. Hans spesifikke konstruksjoner og stemninger kan beskrives som subtile og rotfestet i en fortrolighet til det hverdagslige.

Utstilling

Kunsthall

Pinar Yoldas, Ecosystem of Excess. Detalj av installasjon, 2014. K.E.

Pinar Yoldas (TUR)

Jordas levende organismer og økosystem forvandles på måter vi aldri kunne ha forestilt oss; men det er akkurat det Pina Yoldas forsøker å gjøre i sitt arbeid. Med utgangspunkt i vitenskap og faktiske begivenheter spekulerer hun omkring disse transformasjonsprosessene, som en bisarr, urovekkende og samtidig spøkelsesaktig horisont, for livet på planeten Jorda.

ALTERNATIVE ROM

Public Dreaming. Søvn struktur, 2016. K.E.

Public Dreaming (NZ)

Public Dreaming er et tverrfaglig samarbeid mellom psykoterapeuten og kunstneren Leon Tan og kunstneren Amanda Newall. Prosjektet dreier seg om konstruksjonen av midlertidige Drømmeklinikker, hvor du inviteres til å sove og drømme som en del av et fellesskap. Public Dreaming utfordrer den gjengse mening at vitenskap og fornuft er de eneste løsningene på problemene vi konfronterer. Sosial drøm kan fungere som en intuitiv form for kollektiv tenkning som utvider mulighetsrommet for samfunnsbygging.

ALTERNATIVE ROM

Ragnar Þórisson, Untitled. Olje på lerret, 200x170cm, 2012. K.E.

Ragnar Þórisson (IS)

Ragnar Þórissons malerier utspringer, som Edvard Munchs og Francis Bacons, av den indre skrekk. Hans figurer starter med menneskekroppen men fordreier den og brutaliserer lerretet så det avslører det utbrente mennesket, alene, desorientert, traumatisert og fascinert av sin egen fremmedgjøring. Hans malerier kaller frem bildet av det fremmede i oss og den fremmede som er oss.

Utstilling

Kunsthall

Rana Hamadeh, The Sleepwalkers. Stillbilde fra video, 2016. K.E.

Rana Hamadeh (LB)

The Sleepwalkers (Søvngjengerne) er det seneste kapittelet i Alien Encounters [Fremmede møter]. Rana Hamadehs pågående prosjekt har som mål å komplisere forestillingen om fremmedgjorthet, bredt forstått som en tilstand av fremmedgjøring i forhold til loven. Gjennom hele prosjektet er den fremmede en gjengangsfigur og et diskursivt redskap som gir rom for forståelsen av statsdrevne former for vold og deres utøvende juridiske instrumenter.

Utstilling

Kunsthall

Rolf Nowotny CONKCLOACA. Installasjon, 2016. K.E.

Rolf Nowotny (DK)

Skrekken som er innbakt i vår tids sosiale kropp ‒ den enkeltes kropp så vel som samfunnets kropper ‒ er temaet for Rolf Nowotnys skulpturer og installasjoner. Han utforsker og dramatiserer hvordan denne kroppen, fysisk så vel som psykologisk, underliggjøres, eller blir en annen. Han utforsker også hvordan den alltid, under den offisielle fasaden av orden og konsensus, er en bastard, et ikke- sammenhengende vesen i konstant krig med seg selv.

Utstilling

Galleri F15

Serina Erfjord, Among Stars. Installasjon, 2014. K.E.

Serina Erfjord (NO)

Serina Erfjords arbeider manifesterer seg som intervensjoner i gallerirommet eller i offentlig rom. Hun utforsker ulike aspekter av bevegelse ved å bruke ustabile elementer som væsker og lys. I arbeidet Among the Stars blir publikum bokstavelig talt omsluttet av installasjonen og deres opplevelse av verket blir en del av arbeidet.

Utstilling

Kunsthall

Sonja Bäumel, Fifty Percent Human. Detalj av en installajon, 2016. K.E.

Sonja Bäumel (AUT)

Kritikken av menneskelig eksepsjonalisme er et kjernepunkt i Sonja Bäumels arbeid. Hun utforsker det merkelige forholdet mellom mennesker og bakterier. Med utgangspunkt i moderne vitenskapelige teorier og empiriske funn som påviser bakteriers innflytelse på menneskekroppen ‒ inklusive hjernen ‒ iscenesetter arbeidet møter med disse fremmedartede organismene som lever inne i oss. Hun spekulerer over mulige fremtider med fortsatt sameksistens.

ALTERNATIVE ROM

Stathis Tsemberlidis, Transmutations of Human Bodies. Tegning, 2015. K.E.

Stathis Tsemberlidis (GR)

Stathis Tsemberlidis arbeider med å utvide den grafiske roman-genren ved å ta i bruk animasjon og lyd. Med sin karakteristiske stil og sci-fi referanser, utforsker han transmutasjoner av menneskekroppen i skumringssonen mellom økosfære og teknosfære, ofte med sopp som ledetråd og primær agent i prosessen.

PODCAST

Third Ear Podcast, Logo. K.E.

Third Ear (DK/UK)

Med sin bakgrunn i den legendariske dokumentaravdelingen ved Danmarks Radio, er Third Ear en internasjonalt anerkjent podkast som har utvidet radiofortellingsmediet siden tidlig på 2010-tallet. Third Ear produserer historier om det virkelige livs kriminalitet, romfart, monstre og angst, og drar lytterne inn i en tilstand hvor virkeligheten er merkeligere enn noen fiksjon.

ALTERNATIVE ROM

Trollkrem, Performance dokumentert av Istavan Virag. 2016. K.E.

Trollkrem (NO)

Trollkrem er kunstnerduoen Tor Erik Bøe og Jennie Hagevik Bringaker. Deres arbeid spenner fra performance til lyd, installasjon og publikasjoner. I et nytt videoverk til M9 utforsker Trollkrem havet som et ukjent og magisk, men også potensielt mørkt og tvetydig bakteppe for en serie med iscenesatte scenarier.

VISUELL IDENTITET

MOMENTUM 9: Alienation. Visuell identitet designet av Tuomas Kortinnen og Heikki Lotvonen (FI)

Tuomas Kortteinen & Heikki Lotvonen (FI)

MOMENTUM 9s visuelle identitet er designet av Tuomas Kortteinen og Heikki Lotvonen.  Deres spesialutviklede Momentum-skrifttyper  fungerer som et identitetsapparat for oversetting av «innhold» mot «publikum». Oversettingen – av transponering, tilpasning, koding og kommentering – er utforsket gjennom undertekster,  vanligvis vist på skjermbunnen. Vi er vant til tekstede filmer og TV-programmer, men er det mulig å tekste andre ting? Skulptur? Rom? Atmosfære?

Utstilling

Galleri F15

Wael Shawky, Cabaret Crusades: The Path to Cairo. HD video, farge, lyd, 58 min., 2012. Eies av kunstnern og Sfeir-Semler Gallery Berlin/Hamburg.

Wael Shawky (EG)

Wael Shawkys arbeid omhandler forestillinger om nasjonal, religiøs og kunstnerisk identitet. Gjennom film, performance og historiefortelling ser han samtidskulturen gjennom den historiske tradisjonens objektiv og vice versa. Ved å blande sannhet og fiksjon, barnlig undring og åndelig doktrine, har Shawky iscenesatt episke gjenskapninger av middelalderens sammenstøt mellom muslimer og kristne i sin trilogi av dukkeanimasjoner: Cabaret Crusades: The Horror Show Files (2010), The Path to Cairo (2012) og The Secrets of Karbala (2015) [Kabaret-korstogene: Horror Show-filene (2010), Veien til Kairo (2012) og Karbalas hemmeligheter (2015)].

GRAFISK NOVELLE

Ylva Westerlund, Sulfat3000. Tegning, 2016. K.E.

Ylva Westerlund (SE)

Ylva Westerlunds interesse for tegneserier kommer fra den amerikanske serien Giant, som hun leste som barn. Industrielle strukturer og deres forhold til naturen, barndommen i den svenske sagverksbyen Husum, og hennes nåværende arbeidslokaler i naturområdet Järvafältet i Stockholm, danner utgangspunkt for fortellinger om historisk arv og fremtid. Dette skaper historier hvor bilde og tekst kan bevege seg på ulike plan. Og hvor rommet mellom dem kan skape en muligheten for å møte et tredje plan.