JENNA SUTELA (FI)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

JENNA SUTELA (FI)

Let’s Play: Life (2015–2017)

Basert på kommentarfeltet til Let’s Play, viser dette lydverket en datamaskin som spiller gjennom the Game of Life, en cellulær automat som simulerer systemer i den virkelige verden. Den er blant annet blitt foreslått som en modell for selvreplikasjon av roboter. Kommentarene siver opp fra grunnen og inn i rommet gjennom en sprekk i gulvet, og følger med fordampningen av en primordial suppe. I sine installasjoner, tekster og lyd-performancer ønsker Jenna Sutela å identifisere og skape reaksjoner til uklare sosiale og materielle øyeblikk, ofte satt i sammenheng med teknologi. Den siste tiden har hun undersøkt svært komplekse biologiske systemer og kalkulasjonssystemer, som til syvende og sist er ukjennelige og som alltid blir til noe noe nytt. Stemme: Steven Phillips-Horst