PATRICK JACKSON (US)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

PATRICK JACKSON (US)

PIG PARADISE (2017)

Til dette nye, bestilte verket fotograferte Patrick Jackson et veggmaleri som omgir Farmer John’s Meat Packing Plant, et slakteri i Vernon, California. Veggmaleriet, som dekker over 1 kilometer vegg, viser en utopi der bønder og griser lever i harmoni. Dokumentasjonen presenteres i Momentum kunsthalls black box. Patrick Jackson skaper stedsspesifikk kunst som kan sees i direkte sammenheng med arkitektoniske og sosiale omgivelser i form av installasjoner, skulptur og objet trouvé. Han skaper situasjoner og atmosfærer som best kan beskrives som uhyggelige, samtidig som de er forankret i det velkjente og hverdagslige.