Rolf Nowotny (DK)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Rolf Nowotny (DK)

Ravaged House (2017)

Den moderne kroppens skrekk – den enkelte kropp og samfunnets kropp – er temaet i Rolf Nowotnys skulpturer og installasjoner. Både fysisk, psykologisk og sosialt undersøker og dramatiserer kunstneren hvordan kroppen blir til noe annet, noe fremmed. Installasjonen er inspirert av en gåtefull historie fra en Manga-roman, dansk folkekulturs underfundige historie, samt den uhyggelige estetikken vi finner i “gore cinema”.

Nowotny skaper et landskap der det menneskeskapte miljøet smelter sammen med organiske prosesser; det menneskelige og det ikke-menneskelige møtes i et bisart biologisk kaos. I dette kaoset virker alle legemer fremmede, og i stedet for å stigmatisere fremmedheten – spesielt det fremmede ved hovedpersonen i videoen – dykker installasjonen inn i noe som på beste vis kan beskrives som en felles fremmedhet, der en ny form for empati mellom mennesker og deres kropper muligens oppstår.