Sonja Bäumel (AT)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Sonja Bäumel (AT)

Being encounter (2017)

Langsomt forstår vi at kroppen vår er et økosystem fylt av biologisk mangfold, der komplekse samfunn av mikrober lever i og på kroppene våre. Sonja Bäumels installasjon til Momentum 9, utarbeidet i samarbeid med Jason Cook, utforsker – og inviterer deg, den besøkende – til å utforske denne nye tilstanden. Dette ved å stille spørsmål om hvordan vi kan komme i kontakt med våre følgesvenner og hva det vil bety for opplevelsen vi har av oss selv samt våre konsepter av autonomi og selvets grenser. Er det mulig å fornemme et språk der vi kan støte på ikke-verbale mikroorganismer gjennom berøring?

Kritikken av menneskelig eksepsjonisme og undersøkelser av det besynderlige forholdet mellom mennesker og mikrober er kjernen i Bäumels arbeider. Basert på laboratorieundersøkelser, vitenskapelige teorier og funn av påvirkningen mikrobene har på menneskekroppen, og sinnet, iscenesetter kunstneren møter med disse fremmede organismene som bor i oss, for å utforske mulige erfaringer for videre sam–eksistens som en grunnleggende del av våre liv.