MUSEUM OF NONHUMANITY (FI)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

MUSEUM OF NONHUMANITY (FI)

(2017)

Museum of Nonhumanity er et samarbeid mellom Laura Gustafsson og Terike Haapoja. De presenterer historien om skillet mellom mennesker og dyr og måten denne grensen har blitt brukt til å undertrykke menneskelige og ikke-menneskelige vesener på. I dag ser vi elementer av de-humanisering i hat–talene som har blitt en del av samtidens politiske diskusjoner. Gjennom historien har det å erklære en gruppe for å være ikke-menneskelige eller undermennesker vært et effektivt verktøy for å rettferdiggjøre slaveri, undertrykkelse og folkemord. Omvendt, har differensieringen mellom mennesker og andre arter banet vei for misbruk av naturressurser og dyr. Problemet ligger ikke i det å kalle et menneske «et dyr»; per definisjon tilhører vi alle dyreriket. Problemet er ideen om “dyret” og hvordan denne grensefremstillingen skapes. Museum of Nonhumanity sender de-humaniseringen tilbake til historien der den hører hjemme, og søker en mer inkluderende form for sameksistens i fremtiden.