Susanne-Ussing + Carsten Hoff (DK)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Susanne-Ussing + Carsten Hoff (DK)

Atelier Cyberspace (1968–1970)

Atelier Cyberspace var et resultat av et samarbeid mellom kunstneren Susanne Ussing og arkitekten Carsten Hoff. Dette er et banebrytende prosjekt når det gjelder å forestille seg bruken av datamaskiner som kreative verktøy til radikalt å omforme hvordan vi bygger – og lever i – sosiale rom i vårt moderne samfunn. Ussing og Hoff oppfant “cyberspace” for å beskrive arkitektoniske prosjekter som brukte dataprogrammering for å skape nye, visjonære former for menneskelig boliger, som feiret mangfold over enhetlighet, sensualitet over rasjonalitet, og det organiske over det uorganiske. Mer enn et tiår før forfatteren William Gibson definerte cyberspace som en ny digital virkelighet med “mørke sosio-politiske overtoner”, foreslo Ussing og Hoff en langt mer optimistisk versjon, der teknologien skulle berike menneskers liv og boliger. Atelier Cyberspace realiserte aldri noen virkelige bygninger, men modellene, skissene og ideene er likevel et relevant forslag til moderne – og fremtidig – arkitektur.