Levi Van Veluw (NL)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Levi Van Veluw (NL)

Workspace II (2016)

A Grid with Purpose (2017)

Irregularity of Depth (2017)

Levi Van Veluw arbeider tverrfaglig som kunstner. Han inspireres av science fiction som undersøker tema som er teoretisk mulig, men uoppnåelig i den vitenskapelige realiteten.

Kunstnerens billedspråk er geometrisk. Vi har sett hvordan geometrien har blitt brukt igjennom kunsthistorien for å utforske det transcendentale, så vel som det sosiale. Men i Van Veluws verker ser vi det i sammenheng med det fiktive, som trekker oss til en ukjent virkelighet som vi bare kan forstå i konteksten av spekulativ fiksjon.

Hans mørke, Kafka-aktig bilder er som fragmenter av et alternativt univers som virker styrt av et overordnet byråkrati. Her vises tingenes orden pent konstruert, kalkulert og ordnet, som i et kosmisk kontor.

De geometriske strukturene skaper rytmiske rom, lignende de kategoriserende avdelingene i et arkiv. Van Veluws skulpturer avslører derfor en merkelig følelse av et Lacansk Abyss. De er mer et sted enn gjenstander, og de vil for alltid stå utenfor rekkevidde.