The Moss meteorite

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

The Moss meteorite

(impact 10:20 a.m., July 14, 2006)

En gjenstand fra verdensrommet er trolig det mest fremmede vi mennesker kan oppleve. Når kuratorteamet til Momentum 9 oppdaget at en meteoritt hadde falt i Mosseområdet, visste de umiddelbart at de måtte inkludere den i biennalen. Takket være godviljen til Naturhistorisk Museum i Oslo er en av meteorittbitene som falt ned nå brakt “hjem” igjen til Moss. Meteoritten tilhører den sjeldne kategorien Carbonaceous chondrites (som gjelder kun 5% av alle meteorittfall). Det er også interessant at den inneholder smeltet isolasjonsmateriale fra taket den falt gjennom. Den er med andre ord et konkret møte mellom det menneskeskapte og det utenomjordiske. Til tross for sin relativt beskjedne størrelse presenteres Mossemeteoritten i et eget rom. Dette for å fremheve dens dyrebare rikdom som et objekt av kontemplativ verdi i det store kosmos som omgir oss; mannskapet på “romskipet” som kalles jorden.