Ragnar Þórisson (IS)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Ragnar Þórisson (IS)

Untitled (2015)

Untitled (2013)

Den indre angsten i Ragnar Þórissons malerier kan sammenlignes med stemningen vi ser i arbeider av Edward Munch og Francis Bacon. Bildene hans begynner med menneskefiguren, som forvrenges for å avsløre menneskets indre.

Maleriene kan ha narrativer, men ikke av typen fortellinger. Til det er deres iscenesettelse og struktur altfor tvetydige. Fortellingen ligger i den følelsesmessige stemningen i bildene, eller i vår anerkjennelse av det psykologiske og følelsesmessige opprøret bildene kan vekke i oss når de graver dypt under huden vår og avslører skjørheten i vår psyke.

I dette perspektivet kan vi se hans malerier som historien om oss; alene, desorienterte, traumatiserte og i frykt for vår egen fremmedgjøring. Þórissons malerier skildrer følelsen av å ikke ha tilhørighet, idet de reflekterer bildet av den fremmede inne i oss selv, den fremmede som er oss.