Kjersti Vetterstad (NO)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Kjersti Vetterstad (NO)

No Maps for These Territories (2012)

Vetterstads kunstneriske praksis omfatter flere medier som installasjon, video, lyd, performance, fotografi, skulptur og film. Sentralt i hennes arbeider står eksistensielle temaer som død og galskap, spørsmål knyttet til identitet og fremmedgjørende prosesser samt grensene og konfliktene som definerer forholdet mellom mennesket og naturen. I videoverket No Maps for These Territories utfolder det seg en samtale mellom to personer som synes å være adskilt av et mørkt, ubebodd univers av stjerner, planeter og endeløs tomhet. Hvor ender selvet og hvor begynner verden? Arbeidet refererer til et sammenbrudd mellom det indre og ytre rom, i en verden der selvet rommer alt og ingenting, og er bundet til å leve i uendelig ensomhet.