Abigail DeVille (US)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Abigail DeVille (US)

A Picture of the Universe in Clock Time (2017)

Abigail DeVilles arbeider tar for seg tap, forskyvninger, marginalisering, utholdenhet og styrke, i form av viltvoksende skulpturer og stedsspesifikke installasjoner, som fungerer som midlertidige monumenter. DeVille fremstår i ulike roller som kunstner, historiker og arkeolog, og samler sitt materiale fra lokalhistorie, litteratur og søppelcontainere. DeVille søker etter sammenhenger mellom fortid og nåtid, og etter å få tilgang til de mange vendingene som historien gjør, som menneskene både selv skaper og er offer for. Hennes nye verk A Picture of the Universe in Clock Time relaterer seg til tiden og universet. På kanten av universet står tiden stille, noe som betyr at der er det ingenting. Ingen materiell gjenstand kan eksistere uten tid. Kanten av universet viskes gradvis bort til et intet fylt av det ikke-eksisterende. Vår galakse er den samme som den som kan sees i dette uendelige, grenseløse universet.