Third Ear (DK/UK)

PHOTO COURTESY THE ARTIST

Third Ear (DK/UK)

The Ozymandias Part 1 + 2 (2017)

Hva skal vi bli til og hva har vi vært? Hvordan forestiller vi oss fremtiden og hvordan vil man i fremtiden forestille seg vår nåtid, la oss si, tusen år frem i tid? Gjennom intervjuer med eksperter fra et bredt spekter av disipliner, og bruk av konseptuell historiefortelling, presenterer Third Ears todelte podcast vår imaginære fremtid på en spekulativ måte. Langt utover det kjente og forventede. Podcasten bruker perspektivet til den fjerne fremtid som utgangspunkt til å forestille seg radikale forandringer i våre livsbetingelser og som fundamentalt utfordrer våre samtidige forestillinger om samfunn, teknologi, nasjonalitet og til sist også menneskeheten. Del 1 spekulerer i hvordan vi kan kommunisere med den fjerne fremtid og del 2 ser tilbake på vår nåtid, sett fra den fjerne fremtid. Podcastene vil være tilgjengelige for nedlastning på Momentum 9s nettside.