Búi Aðalsteinsson (IS)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Búi Aðalsteinsson (IS)

Fly Factory (2014)

Posters (2017)

Búi Aðalsteinsson er produktdesigner med studier i psykologi. Han er opptatt av å skape bærekraftige matvaresystemer for en mulig overbefolket verden, i nær fremtid.

For ham er insekter nøkkelen til produksjon av protein, som ikke forstyrrer jordens ressurser for mye, siden insekter trenger svært lite vann og kan næres på menneskelig avfall.

Búis Fly Factory er en mobil “fabrikk” som avler larver fra den sorte soldat-fluen. Fabrikken består av en avlstank, der insektslarver næres av avfall, mens næringsstoffene de skiller ut, høstes. Larvene produserer næringsjord, som dreneres til kompostbeholdere, og brukes til krydder – og urteproduksjon. Larvene selv kan så brukes til menneskelig konsum, som protein i matvarer.

Fabrikken ble designet for næringsmiddel-industrien, men den kan også monteres inn i et fremtidig skandinavisk kjøkken, samt på bemannede romskip på langdistansereiser.