Serina Erfjord (NO)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Serina Erfjord (NO)

Among Stars (2009/2014)

Serina Erfjords arbeider innebærer ofte inter-vensjoner i gallerirommet eller i det offentlige rom. Verkene er ikke alltid det de ved første øyekast synes å være, og krever ofte at publikum bruker litt tid, slik at arbeidene kan utfolde seg. Erfjord undersøker og gjenskaper ulike former for bevegelse ved å ta i bruk flere variable elementer som elektromagneter, tyngdekraft, fryselementer, motorer, lyd, lys og forskjellige typer væske. Erfjords arbeider er eksempler på ikke-levende elementer som skaper de mest ekte, poetiske og naturlige opplevelsene. I verket Among Stars omgis publikum av installasjonen og deres erfar-inger blir til en integrert del av arbeidet. Ved hjelp av lys, vifter og støv er et rom ikke lenger et rom men et hav av stjerner.