Amanda Newall and Leon Tan (NZ + SE)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Amanda Newall and Leon Tan (NZ + SE)

Public Dreaming (2017)

Drømmer og søvn opptar omtrent en tredjedel av livene våre. Drømmer er ekstremt levende, intenst emosjonelle og relaterer seg nært til hendelsene og opplevelsene i våre mellommenneskelige og kollektive liv. I dag har imidlertid drømmer, den rituelle konteksten for å dele drømmer og å kollektivt skape mening, forvitret. The Public Dream Clinic ble først skapt som et forsøk på å gjenopprette en rituell kontekst for drømmedeling, for å utforske sosiale drømmer. Klinikken er et midlertidig “asyl” fra rasjonelle, utilitaristiske og kapitalistiske praksiser eller tankemønstre. Den ber oss om å forestille oss en annen måte å tenke på, å være på, og å bli i verden på. Klinikken er åpen i to netter under åpningshelgen av Momentum 9. Et arkiv av felles drømmer blir presentert gjennom biennalen. Dette arkivet fungerer som en forlengelse av delingen av drømmer. Det gjenoppretter drømmens kulturelle relevans samt søker, med små skritt, å motvirke gjennomgripende opplevelser av sosial fremmedgjøring.