MEDIATED MATTER (US)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

MEDIATED MATTER (US)

Synthetic Apiary (2016)

Synthetic Apiary utforsker muligheten til å skape et kontrollert rom der sesongbaserte honningbier kan trives året rundt. Lys, fuktighet og temperatur er konstruert for å simulere et evigvarende vårmiljø. Biene får syntetisk pollen og sukkervann, og deres helse og velvære evalueres regelmessig. I dette første eksperimentet samarbeider mennesker og bier, som muliggjør naturlig dyrking i et kunstig rom i forskjellige skalaer, fra organisme til bygg-størrelse. I bikuben tilpasses dronningens biologiske syklus til det nye miljøet, som fremkaller eggleggingen. Disse biene eksisterer bare i Synthetic Apiary, men som voksne, kan biene fungere normalt i sitt naturlige miljø med sine medfødte sett av egenskaper. 2:33 minutter inn i videoen dokumenteres den første fødselen i det syntetiske miljøet. Det eneste livet denne bien kjenner er sin eksistens i Synthetic Apiary.