YLVA WESTERLUND (SE)

COURTESY THE ARTIST

YLVA WESTERLUND (SE)

The New Hird (2017)

Sulfate 3000 (2016)

Ylva Westerlunds interesse for tegneserier er hovedsakelig basert på spesifikk tematikk fra den amerikanske serien Giant. Industrielle strukturer og deres forhold til naturen/ “det andre” er tilbakevendende tanker i arbeidene hennes. Westerlund tilbragte barndommen i Husums møllesamfunn på Sveriges nordlige kyst, og har i dag sin arbeidsbase i Järvafältet i Stockholm. Begge steder danner grunnlaget for hennes narrativer om historisk arv og om fremtiden. Westerlunds kunstneriske praksis er inspirert av hennes interesse for samfunnsstudier, økofeminisme og monstre. De nye grafiske novellene i The New Hird balanserer mellom fortidens, dagens og fremtidens perspektiv, og danner en mytologisk plattform der teoretiske modeller tar form. The New Hird presenterer et sted der lokale og globale prosesser møtes, og skaper et slags gjenfødt Big Bang. Gasskyene har forsvunnet og en stor reaksjon har utviklet seg. I dette nye terrenget vandrer det noen skapninger rundt som kommuniserer og samhandler med det som ble utskilt i eksplosjonen…