Stathis Tsemberlidis (GR)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Stathis Tsemberlidis (GR)

Transmutations of Human Bodies and Flora (2014/2017)

Den moderne menneskekroppen er ikke lenger hva det pleide å være, foreslår Stathis Tsemberlidis i tegningene og veggmaleriene i installasjonen Transmutations of Human Bodies and Flora. Installasjonen utforsker en fremmed menneskekropp, depersonalisert – om ikke, -de-humanisert – skjønt fullstendig overtatt av unormale og uforklarlige biologiske fenomener. Med referanser til science fiction – og horror universet, undersøker installasjonen en menneskekropp som har mistet sin suverene funksjon, og i stedet blitt transformert av alle mulige fremmedheter, som celle-sykdommer og parasitter.

Langt utover oppfatningen av menneskekroppen som et selvstendig lukket system viser installasjonen kroppen som del av et system der grensene er usikre, hvis de ikke er oppløste. Kroppen påvirkes av fremmede prosesser som den ikke kan kontrollere, verken fysisk eller intellektuelt. I den forstand antyder installasjonen at vi burde åpne våre kritiske tanker til spekulasjon om legemlig sameksistensen av det menneskelige og det ikke-menneskelige.