Pinar Yoldas (TR)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9

Pinar Yoldas (TR)

EcoSystem of Excess (2014/2017)

Verdens levende organismer og økosystemer forvandler seg på måter vi aldri kunne ha forestilt oss, men det er akkurat det Pinar Yoldas gjør i sitt arbeid An Ecosystem of Excess. Med utgangspunkt i vår tids primitive gyre av plast, en avfallsøy i Stillehavet som dekker millioner av kvadratkilometer, spekulerer hun i ettervirkningene av den akselererende opphopningen av dette ikke–organiske stoffet i våre hav. Som en forstyrrende og samtidig hjemsøkende horisont for transformasjon av menneskelig liv på planeten jorden. Gjennom å introdusere pelagiske insekter, marine reptilier, fisk og fugler utstyrt med organer som fornemmer og metaboliserer plast, stiller kunstverket spørsmål om hva slags liv som vil dukke opp fra dette havet av plast, hvis livet skulle oppstått i dag. Inspirert av de banebrytende funnene av nye bakterier som inngår i pelagisk plast, forestiller kunstverket seg livsformer som kan trives i ekstreme, menneskeskapte miljøer. Livsformer som kan omskape det giftige overskuddet av våre kapitalistiske begjær til egg, vibrasjoner og glede.