TUOMAS KORTTEINEN + HEIKKI LOTVONEN (FI)

PHOTOS: ISTVAN VIRAG (C) PUNKT Ø / MOMENTUM 9 and courtesy the artist

TUOMAS KORTTEINEN + HEIKKI LOTVONEN (FI)

Momentum typefaces (2017)

www.momentum9.no (2017)

Den visuelle identiteten til Momentum 9 er designet av Tuomas Kortteinen og Heikki Lotvonen. Ved hjelp av egendefinerte skrifttyper, designet spesielt for Momentum 9, fungerer den visuelle identiteten som et apparat i oversettelsen mellom innhold og publikum. Det å oversette – å transponere, tilpasse, kode og annotere – utforskes ved bruk av teksting. Det vil si teksten som vanligvis vises nederst på skjermene våre. Vi er vant til at filmer og TV-programmer er tekstet, men er det også mulig å tekste andre ting? Skulptur? Rom? Atmosfæren?