Utdrag av
Serina Erfjord's
Serina Erfjord's
Serina Erfjord's
Serina Erfjord's
"Among Stars"
"Among Stars"
"Among Stars"
(2014)
MOMENTUM 9:
ALIENATION
9. NORDISKE BIENNALE
FOR SAMTIDSKUNST
17. JUNI ‒ 11. OKTOBER,
2017
MOSS
MOMENTUM 9:
MOMENTUM 9:
MOMENTUM 9:
MOMENTUM 9:
MOMENTUM 9:
(alienation)
(alienation)
(alienation)
9. NORDISKE BIENNALE
FOR SAMTIDSKUNST
17. JUNI ‒ 11. OKTOBER,
2017 MOSS
MOMENTUM 9:
ALIENATION
9. NORDISKE
BIENNALE
FOR SAMTIDSKUNST
17. JUNI ‒
11. OKTOBER, 2017
MOSS
MOMENTUM 9: ALIENATION
9. NORDISKE
9. NORDISKE
9. NORDISKE
9. NORDISKE
9. NORDISKE
BIENNALE
BIENNALE
BIENNALE
BIENNALE
FOR
FOR
SAMTIDSKUNST
SAMTIDSKUNST
SAMTIDSKUNST
17. JUNI ‒ 11. OKTOBER,
2017 MOSS
MOMENTUM 9:
ALIENATION
9. NORDISKE BIENNALE
FOR
SAMTIDSKUNST
17. JUNI ‒
17. JUNI ‒
17. JUNI ‒
17. JUNI ‒
17. JUNI ‒
17. JUNI ‒
11. OKTOBER
11. OKTOBER
11. OKTOBER
11. OKTOBER
11. OKTOBER
11. OKTOBER
2017
2017
2017
2017
MOSS
MOMENTUM 9:
ALIENATION
9. NORDISKE BIENNALE
FOR SAMTIDSKUNST
17. JUNI ‒ 11. OKTOBER,
2017
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOSS
MOMENTUM 9: ALIENATION
9. NORDISKE BIENNALE
FOR
SAMTIDSKUNST
17. JUNI ‒ 11. OKTOBER, 2017
Moss