JUSSI KIVI (FI)

PHOTO COURTESY THE ARTIST

JUSSI KIVI (FI)

Moon Woods (2017)

Jussi Kivi har skapt en nokturn natur ved å kombinere syntetiske og naturlige materialer. Inspirasjonen til arbeidet er knyttet til de mange utfluktene og ekspedisjonene kunstneren har gjort i de Nord-Europeiske skogene. Arbeidet kanaliserer konseptet solastalgia: en tilstand av eksistensiell nød og fremmedgjøring fra ens nærmeste omgivelser forårsaket av klimaendringer. Jussi Kivis’ praksis er forankret i en empirisk forskning på områder som befinner seg i randsonen, som underjordiske tunneller og huler eller forlatte militærbaser. Kivi betrakter miljøets forfall i sine verker. Han er medlem av Mustarinda, en forening som fremmer bærekraftige verdier og livsstil samt økologisk og kulturelt mangfold gjennom samtidskunst og vitenskap.